Slider

LIN 平内镶滴头

   LIN 滴渗管内嵌入一款创新技术制造的轻型扁平集成式滴头。

特征

  • 迷宫短而宽的轻型扁平内镶滴头
  • 抗堵塞,大入水口过滤器
  • 湍流式水流,抗堵塞

应用

» 行栽作物 » 景观 » 温室 » 蔬菜
» 甘蔗 » 工业作物 » 重力系统/小家庭农作物

 

LIN滴灌管技术参数

滴头流速:0.8 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 4.0升/小时
滴灌管直径:12 / 16 / 17 / 20 / 22 and 25毫米
滴灌管壁厚:0.15-1.0毫米 Rootguard®配置可用于额外的SDI根系保护.
型号l 内径(毫米) 壁厚(毫米) 最小工作压力(巴) 最大工作压力(巴) 指数  Kd
LIN 12 11.15 0.4 0.5 2.0 0.47– 0.49 0.3
0.6 2.5
LIN 16 15.8 0.15-0.25 0.5 1.5 0.47– 0.49 0.18
0.3-0.4 2.0
15.2 0.5-0.6  2.5 0.2
13.8  0.9  3.5  0.25
LIN 17 15.8 0.4 0.5  2.0  0.47– 0.49 0.18
0.5-0.6  2.5
15.0 0.9  3.5 0.2
1.0  4.0
LIN 20 17.4 0.9 0.5 3.5  0.47– 0.49 0.18
1.0 4.0
LIN 22  21.2  0.3 0.5 1.5 0.47– 0.49 0.06
 0.4 2.0
0.5-0.6 2.5
 21.0 1.0 3.5 0.08

 

LIN 12

最大横向长度(内径:11.15毫米,壁厚:0.6毫米,入口压力2.5巴):
常规流速(升/小时) 滴头间距(米)
  0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
0.8 66 88 107 125 141 164 198
1.2 51 68 83 96 109 126 153
1.6 41 55 68 79 89 104 126
2.0 36 48 58 68 77 90 109
4.0 22 30 37 43 49 57 69

LIN 16

最大横向长度(内径:15.2毫米,壁厚:0.6毫米,入口压力2.5巴):
常规流速(升/小时) 滴头间距(米)
  0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
0.8 114 151 184 214 242 280 339
1.2 87 116 142 165 186 216 261
1.6 71 95 116 135 153 177 215
2.0 62 82 101 117 132 153 186
4.0 39 52 64 74 84 97 118

 

LIN 20

最大横向长度 (内径:17.4毫米,壁厚:0.9毫米,入口压力3.5巴):
常规流速(升/小时) 滴头间距(米)
  0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.75 1.00
0.8 148 197 239 278 313 363 438
1.2 114 151 184 214 241 280 338
1.6 93 124 151 175 198 229 277
2.0 80 107 130 152 171 198 240
4.0 50 67 82 96 108 126 152
 

 

包装数据

型号 壁厚(毫米) 横向长度(米) 每箱数量*(线管/桶)
      20′ 40′ 40’HC
LIN 12 0.4 1200 窄 360 720 828
0.6 800 窄
LIN 16 0.15 间距大于 25 厘米– 3000 窄 360 720 828
间距 20-25 厘米 – 2500 窄
间距小于 20 厘米– 2000 窄
0.2 间距大于 25 厘米 – 2500 窄
间距 20-25 厘米– 2000 窄
间距小于 20 厘米– 1600 窄
0.4 1000 窄 360 720 828
0.6 800 宽  240 480 580
0.9 500 宽
LIN 17 0.6 800 宽 240 480 580
0.9 500 宽
LIN 20 0.9 300 窄 360 720 828
LIN 22 0.4 1000 窄  360 720 828
0.6 800 窄